ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ

Η στεγανοποίηση υπογείου είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από την εισροή του νερού. Πραγματοποιείται με τη δημιουργία υπόγειων στεγανών χώρων, τις λεγόμενες στεγανολεκάνες.

Ιδανικά η στεγανοποίηση των υπογείων πρέπει να γίνεται από την εξωτερική επιφάνεια κατά την κατασκευή του κτιρίου, πριν μπαζωθεί, ώστε να μη δεσμεύεται η εσωτερική πλευρά από μελλοντικές επεμβάσεις ηλεκτρολογικών & υδραυλικών έργων.

Η στεγανοποίηση γίνεται με τσιμεντοειδή υλικά. Θα πρέπει να προηγηθεί η πλήρης αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου.

Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχίων, καθώς και οι αρμοί που συχνά δημιουργούνται όταν η σκυροδέτηση των τοιχίων γίνει τμηματικά, θα πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγιστούν με ειδικές ρυτίνες. Η αντοχή του δαπέδου  θα πρέπει να εξασφαλισθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η επισκευή υλοποιείται ΜΟΝΟ με ισχυρά επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου και όχι με απλές τσιμεντοκονίες, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά συρρικνώσεις, αποκολλήσεις και τριχιάσματα.

Με έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψιν κάθε λεπτομέρεια για τη σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης του υπογείου. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ποιότητας, με ισχυρή εγγυητική κάλυψη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΕΧΕΤΕ, ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

15 + 2 =