ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

στεγανοποίηση πισίνας

Οι πισίνες, πέραν της καταπόνησης που υφίστανται από τη χρήση των επισκεπτών και τα χημικά καθαρισμού τους, είναι εκτεθειμένες και στις καιρικές επιδράσεις. Ιδίως στη νησιωτική Ελλάδα και σε τουριστικές περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, συναντάμε επιβαρυμένες συνθήκες μεταβολής θερμοκρασίας.

Το  σύστημα στεγανοποίησης που επιλέγεται θα πρέπει να είναι τεχνικά άρτιο. Η δε εφαρμογή του θα πρέπει να είναι εύκολα υλοποιήσιμη, διασφαλισμένης αποδοτικότητας και ταχείας εφαρμογής.

Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών είναι σημαντική και αναγκαία δεδομένου ότι διασφαλίζει την εξοικονόμηση νερού, oι απώλειες του οποίου έχουν μεγάλο κόστος συμπλήρωσης. Επίσης, παράπλευρα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

ΣΩΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Βήματα στεγανοποίησης πισίνας

  1. Αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου.
  2. Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχίων καθώς και οι αρμοί που είναι πιθανό να δημιουργηθούν όταν η σκυροδέτηση των τοιχίων γίνει τμηματικά, πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγιστούν με ειδικές ρυτίνες​.
  3. Στις θέσεις όπου το σκυρόδεμα της πισίνας διακόπτεται από σωλήνες, φωτιστικά, skimmer η άλλα εξαρτήματα, θα πρέπει να γίνει ειδική στεγανοποίηση με σφραγιστικές ρυτίνες.
  4. Σαν τελική επιφάνεια μπορεί να προτιμηθεί ειδική βαφή για πισίνες ή πλακίδια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΕΧΕΤΕ, ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

7 + 8 =