ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: (+30) 694 755 2361
Preloader Close
Υπηρεσιες

Εξοικονομώ

Οι Μονοτεχνίτες αναλαμβάνουν έργα που διενεργούνται μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ».  Συνεργαστείτε μαζί μας για να βελτιστοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας και να επωφεληθείτε από τα οφέλη που προσφέρει το πρόγραμμα “Εξοικονομώ”.

 • Τι είναι το Εξοικονομώ;

  Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων Ευρώ.

 • Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν;

  Στα πλαίσια του Προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν μονοκατοικίες ή διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: Υφίσταται νόμιμα. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ...

 • Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

  Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) 1 ≤5.000 ≤10.000 2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 5 >30.000 >40.000   Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Τα άνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021.

 • Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης;

  Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης είναι 75% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνται και 65% για δωρεάν παραχώρηση σε έρεο πρόσωπο ή ενοικίαση. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου. Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του Τεχνικού Συμβούλου, η δαπάνη για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών/αδειών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

 • Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα;

  Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων: 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων 2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ZNX) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύστημα διαχείρισης smart home).

 • Για ποια εργασία μπορώ να συνεργαστώ με τους ΜΟΝΟΤΕΧΝΙΚΕΣ;

  Οι Μονοτεχνίτες αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες που σχετίζονται με Τοποθέτηση / Αναβάθμιση θερμομόνωσης, η οποία εντάσσεται στις επιλέξιμες δαπάνες.

Go To Top